Pimpinan Kami

 

 
Kepala Balai
 
 

 
     

Nama  lengkap                        :  Dr. Ir. Awaludin Hipi, M.Si

NIP.                                        :  19671114 199803 1 001

Pangkat / Gol.                         :  Pembina Tk I / IV b

Tempat, Tgl Lahir                     :  Gorontalo, 14 November 1967

Tempat Tugas                          :  BPTP NTB

Alamat Tempat Tugas               :  Jl. Raya Peninjauan Narmada, Lombok Barat - NTB

Alamat rumah                         :  Graha Permata Kota Blok EF 08, Bugbug, Lingsar, Lombok Barat, NTB

Pendidikan terakhir                  : S3

Bidang keahlian                       : Budidaya Tanaman

E-mail                                     : awaludinhipi@pertanian.go.id

Telepon                                   : 081337751378

Latar Belakang Pendidikan :

 1. S1 Universitas Sam Ratulangi, 1992
 2. S2 Universitas Mataram, 2008
 3. S3 Institut Pertanian Bogor, 2014

Pengalaman bekerja                 :  

 1. Staf Peneliti, 1998 s/d 2003
 2. Asisten Peneliti Muda, 2003 s/d 2005
 3. Peneliti Pertama, 2005
 4. Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian, 2005 s/d 2009
 5. Peneliti Muda, 2006
 6. Peneliti Madya, 2010
 7. Kepala BPTP Gorontalo, 2017 s/d 2019
 8. Kepala BPTP NTB, 2019 s/d Sekarang

Penghargaan yang pernah diterima :

 1. Satyalancana Karyasatya
   

Email    : bptp-ntb@litbang.pertanian.go.id;

              bptpntb2@yahoo.co.id

Telp.     : (0370) 671312

Fax       : (0370) 671620

Website : https://ntb.litbang.pertanian.go.id

 
     
     
     
     

 

Web Analytics