Pimpinan Kami

Profil >> Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB (BPTP NTB)

 
 
Kepala Balai
 
 

 
   

Tugas Pokok

Melaksanakan pengkajian,  perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.


Fungsi

  • Melaksanakan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi dan laporan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
  • melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
  • melaksanakan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
  • melaksanakan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan,
  • menyiapkan kerjasama, informasi, dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
  • memberikan pelayanan teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
  • melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan BPTP

Organisasi

Unit Kerja ini berada di bawah: Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

 

Struktur Organisasi BPTP NTB

Alamat Kantor :

Jl. Raya Peninjauan Narmada - Lombok Barat - NTB, 83371

Email    : bptp-ntb@litbang.pertanian.go.id;

              bptpntb2@yahoo.co.id

Website : https://ntb.litbang.pertanian.go.id

   
   
   
   

 

Web Analytics