Parent Category: Informasi Publik
Created: Sunday, 21 June 2020 06:54
Last Updated: Sunday, 21 June 2020 10:54
Published: Sunday, 21 June 2020 06:54
Hits: 148

Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

No. Nama NIP Jabatan
1. Ai Rosah Aisah  198506032015032002  Peneliti Pertama
2. Baiq Nurul Hidayah  197605292005012001  Peneliti Muda
3. Duarti Andriawati  198207062007012001  Arsiparis Ahli Pertama
4. Eka Widiastuti  198204262009122003  Peneliti Muda
5. Yohanes Geli Bulu  196704201998031001  Peneliti Ahli Madya
6. Lia Hadiawati  197807242008122001  Peneliti Muda
7. Luh Gde Sri Astiti  197407152008012020  Peneliti Madya
8. Mardiana  197805052009122001  Peneliti Muda
9. Nani Herawati  197604222009122004  Peneliti Pertama
 10. Nurul Hilmiati  197608142006042036  Peneliti Muda
11.  I  Putu Cakra Putra Adnyana  197710042005011003  Peneliti Muda
12.  Sasongko Wujoseno Rusdianto  196702021999031001  KASI KSPP
13.  Ahmad Suriadi  197012152002121002  Peneliti Madya
14.  Tanda Sahat S. Panjaitan  196504231993031002  Peneliti Madya
15. Ulyatu Fitrotin  197507232005012001  Peneliti Muda
16.  Yanti Triguna  198203012011012004  Peneliti Pertama
Web Analytics