Berita

ANNUAL MEETING KERJASAMA ACIAR DENGAN BADAN LITBANG PERTANIAN DI NTB

Pin It
#Shobattani, kerjasama Aciar dengan Badan Litbang Pertanian Kementan dalam penciptaan dan diseminasi inovasi teknologi mendukung program pengembangan sapi potong di NTB dilaksanakan di P. Sumbawa dan P. Lombok. Kegiatan yang dilaksanakan, selain pemassalan inovasi teknologi produksi sapi potong, juga pemassalan Lamtoro Taramba untuk penyediaan pakan ternak terutama dimusim kemarau.
Pada tahun 2021 memasuki tahap penyusunan laporan akhir tahun yang dirangkai dengan seminar hasil dari setiap kabupaten lokasi kegiatan bertempat di Holiday Resort Senggigi (4-8 Januari 2022).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Analytics